Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Přihláška

Přihláška na GameCamp

Pro potvrzení přihlášky a rezervaci místa prosím zaplaťte 3000 Kč na účet SFK Avalon o.s. číslo 27-6555380227/0100 v KB Chotěboř.

Místa v pokojích rezervujeme podle došlých plateb a samozřejmě s přihlédnutím na zařazení do oddílu, věk a pohlaví dítěte.

Pro účast na GameCampu jsou podmínkou:

Uvedené dokumenty předejte v den nástupu na tábor.

Pokud má vaše díte nějaká závažná zdravotní omezení, alergie, nebo dietní omezení, budeme je společně řešit před táborem a požádáme vás ještě o čestné prohlášení s kompletními informacemi.

Zrušení účasti

Pokud se vaše dítě nemůže tábora zúčastnit a ani jste za něj nenašli náhradu, lze účast zrušit zasláním e-mailu na info@hotelfantazie.cz. Podle data zrušení vypočteme storno poplatky a zbytek vám zašleme. Vrátíme:

  • do 2 měsíců před začátkem 100% ceny,
  • do 1 měsíce před začátkem 50% ceny,
  • do 2 týdnů před začátkem 25% ceny.

Při pozdějším zrušení, dřívějším odjezdu dítěte nebo vyloučení dítěte z tábora pro vážné porušení pravidel účasti nevracíme ani část ceny tábora.