Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Táborový tým

Vedoucí tábora

Hlavní vedoucí

Jana Piskačová

Vedoucí provozu hotelu Fantazie. Má odbornou způsobilost vést tábor jako hlavní vedoucí, absolvovala i kurzy pro práci se znevýhodněnými dětmi. Má velkou praxi v práci s mládeží a dětmi při táborech, soustředěních, festivalech a podobně. Má dvě děti :-).

Zástupce hlavní vedoucí

Václav Pravda

Ředitel hotelu Fantazie. Osm let vedl vzdělávací centrum dospělých a má přes 20 let praxe v práci s mladeží a dětmi při táborech, soustředěních, festivalech a podobně. Má dvě děti :-).

Zástupce hlavní vedoucí

Iva Pleskačová

Ekonomka hotelu Fantazie. Má přes 10 let praxe v práci s mladeží a dětmi při táborech, soustředěních, festivalech a podobně. V hotelu má na starosti mj. zásobování a administrativu.

Vedoucí oddílů

doplníme

Vedoucí oddílů mají praxi ve vedení táborových oddílů a dětí a mládeže při sportovních akcích, táborech, festivalech a podobně.

Hosté tábora, kteří vedoucím oddílů pomáhají a spolutvoří program, mají rovněž zkušenosti z mnoha táborů. Vybíráme takové, kteří mají k dětem skutečný vztah a věnují se jim.

Zdravotník

doplníme

Kvalifikovaný zdravotník je stále přítomen na táboře a v případě potřeby spolupracuje s místním lékařem.

Tým hotelu Fantazie

Hlavní kuchařka

Lenka Králová

Má praxi s dětmi a mládeží v hokejovém oddíle, při táborech, festivalech a podobně. Postará se o dobré jídlo pro účastníky GameCampu. Má tři děti :-).

 

 

 

 

Plus další Pořadatelé a ostatní personál.

Tým hotelu Fantazie již 20 let organizuje největší festivaly popkultury (sci-fi, fantasy, her) v ČR, poskytuje služby pro dětské tábory, taneční a sportovní soustředění a další akce.